Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 533/2007 Ob-23722/07 , Stran 6187
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone z dne 8. 8. 2007, opr. št. SV 533/2007, je stanovanje št. 1, v Radencih, Kidričevo naselje 1, v pritličju stanovanjske hiše, stoječe na parcelni številki 346/8, vložna številka 125, katastrska občina Šratovci, številka stavbe 164, številka dela stavbe 1, površina dela stavbe v zmeri 74,77 m2. Stanovanje obsega kuhinjo v izmeri 9,65 m2, sobo v izmeri 12,13 m2, sobo v izmeri 13,99 m2, sobo v izmeri 17,88 m2, predsobo v izmeri 4,98 m2, WC v izmeri 1,11 m2, kopalnico v izmeri 5,71 m2, balkon, odprto teraso v izmeri 1,76 m2, kletni prostor v izmeri 2,33 m2, skupno 69,50 m2 (izmera izvzeta iz prodajne pogodbe, s solastniškim deležem na skupnih prostorih in napravah, ter na funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe, last Olge Palić, Murska Sobota, Grajska ulica 18, na podlagi notarskega zapisa, prodajne pogodbe, sklenjene dne 9. 7. 2007, opr. št. SV 449/2007, notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone in notarskega zapisa zemljiškoknjižnega dovolila z dne 9. 7. 2007, opr. št. SV 450/2007, notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v znesku 73.600,00 CHF, v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije referenčni tečaji Evropske centralne banke (v nadaljevanju: ECB) za CHF na dan črpanja kredita, pri čemer predstavlja čisto vrednost kredita znesek odobrenega kredita, znižan za enkratno nadomestilo za obdelavo kreditnega zahtevka v višini 146,05 EUR, obrestna mera je seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,75% p.a., kar znaša na dan 1. 8. 2007 skupaj 4,76% p.a, efektivna obrestna mera za najeti kredit po tej pogodbi znaša 4,86% p.a., kreditojemalec bo vrnil kredit skupaj z obrestmi v 240 mesečnih anuitetah v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB na dan plačila. Predviden znesek mesečne anuitete znaša na dan priprave pogodbe CHF 480,52. Anuitete zapadejo v odplačilo vsak zadnji dan v mesecu. Prva mesečna anuiteta zapade v plačilo dne 30. 9. 2007 zadnja pa 31. 8. 2027, z vsemi stroški in pripadki, ter zamudnimi obrestmi.

AAA Zlata odličnost