Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 1015/07 Ob-23719/07 , Stran 6187
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1015/07 z dne 14. 8. 2007, je bila nepremičnina – poslovni prostor številka 19, v pritličju objekta B, v izmeri 189,42 m2, na naslovu Ulica heroja Šaranoviča 27, Maribor, zgrajenega na parcelah številka 422/10 in 422/20, katastrska občina Melje, last dolžnika – zastavitelja Okvirji Zevnik družba za trgovino in storitve d.o.o., s sedežem Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor, matična številka 1813048, do celote na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 7. 2007, sklenjene med njim kot kupcem, med prodajalko Probanko Leasing d.o.o. in med najemnikom Tiskarna Prajnc d.o.o.; zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega upnice do dolžnika – zastavitelja Okvirji Zevnik d.o.o. v višini 170.000 EUR s pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 10. 8. 2017, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost