Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 107/2007 Ob-23716/07 , Stran 6187
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Branke Bradeško iz Tržiča, opr. št. SV 107/2007 z dne 26. 7. 2007, je bilo stanovanje številka 17, v 6. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Deteljica 5, 4290 Tržič, stoječi na par. št. 235/4, k.o. Bistrica, v skupni izmeri 39,40 m2, ki obsega predsobo v izmeri 4,68 m2, kuhinjo z jedilnico v izmeri 9.68 m2, sobo v izmeri 15,91 m2, kopalnico z WC v izmeri 4,28 m2, balkon v izmeri 3,30 m2 in kletni prostor v izmeri 1,55 m2, s pripadajočim solastnikovim deležem na skupnih delih, objektih in napravah stanovanjske stavbe, ki v zemljiški knjigi še ni vpisano kot etažna lastnina, last zastavitelja Uroša Lausegarja, EMŠO 1112974500155, s stalnim prebivališčem Bistrica pri Tržiču, Kovorska cesta 21, 4290 Tržič, ki je hkrati tudi dolžnik, za zavarovanje denarne terjatve za znesek glavnice 105.000,00 CHF, z obrestno mero Libor + 1,65 odstotnih točk letno, pri čemer Libor na dan 26. 6. 2007 znaša 2,396% letno, obrestna mera pa 4,05% letno, efektivno obrestno mero na dan odobritve kredita, tj. 19. 6. 2007 v višini 4,12%, z morebitno povišano obrestno mero v višini Libor + 1,85% odstotnih točk letno, z zapadlostjo kredita v 300 mesečnih obrokih, ki se spreminjajo v skladu z določili kreditne pogodbe, pri čemer prvi obrok v višini 350 CHF zapade v plačilo 30. 7. 2007, 299 obrokov v višini 350 CHF do 30. dne v mesecu, zadnji pa zapade v plačilo 30. 6. 2032, z eventualnimi zamudnimi obrestmi, s pripadajočimi stroški in nadomestili, vse po kreditni pogodbi številka 300014 z dne 26. 6. 2007, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024.

AAA Zlata odličnost