Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 1184/07 Ob-23715/07 , Stran 6187
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1184/07 z dne 23. 8. 2007, sta enosobno stanovanje št. 4, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Cankarjeva ulica 19, Kranj, z ident. št. 67, stoječe na parc. št. 91/1 in 91/2, obe k.o. Kranj, last Urške Repič, Župančičeva ulica 10, Kranj, na temelju prodajne pogodbe številka AG 2208/07, sklenjene dne 22. 8. 2007, s prodajalko Natašo Planinc, Breg ob Savi 58/a, Mavčiče, in dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma št. 7, v izmeri 81,70 m2, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Župančičeva ulica 10, Kranj, z ident. št. 205, stoječe na parc. št. 157/1, k.o. Huje, last Urške Repič, Župančičeva ulica 10, Kranj, na temelju darilne pogodbe, sklenjene dne 10. 8. 2007, z darovalcem Andrejem Lapajnetom, Župančičeva ulica 10, Kranj, zastavljeni v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 130.000,00 EUR, z obrestno mero 6-mesečni Euribor + 1,50 odstotnih točk letno ter z zapadlostjo glavnice dne 31. 8. 2032.

AAA Zlata odličnost