Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

SV 1175/07 Ob-23714/07 , Stran 6187
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1175/07 z dne 22. 8. 2007, je stanovanje št. 14, v 3. nadstropju stanovanjskega objekta Zoisova ulica 13, Kranj, ki stoji na parc. št. 926/18, vl. št. 416 k.o. Kranj, last Milana Sedeja, Ulica Toma Zupana 19, 4202 Naklo, na temelju darilne pogodbe, sklenjene dne 28. 10. 1992, z Justino Sterle, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 305.709,60 CHF v eurski protivrednosti CHF po referenčnem tečaju Evropske Centralne Banke, veljavnem na dan plačila obveznosti, z letno obrestno mero v višini 6-mesečni CHF Libor + 1,50% letno, z zapadlostjo glavnice terjatve v 240 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade dne 31. 8. 2027.

AAA Zlata odličnost