Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

Št. 110-251/2007-31111 Ob-23579/07 , Stran 6175
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 62/07 - uradno prečiščeno besedilo): – 1 prosto mesto vodje okrožnega državnega tožilstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju. Razpisni pogoji: V skladu z drugim odstavkom 56. člena Zakona o državnem tožilstvu je za vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za okrožnega državnega tožilca. V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 57/07), mora prijava kandidata vsebovati naslednje podatke: – osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata, – datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – poštni naslov, na katerem je dosegljiv, – naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter – kontaktno telefonsko številko. Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva. Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje. Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za funkcijo vodje okrožnega državnega tožilstva od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata. Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

AAA Zlata odličnost