Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

Ob-23416/07 , Stran 6173
Svet Centra za socialno delo Idrija razpisuje na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter 29. člena Statuta Centra za socialno delo Idrija in sklepa 2. seje sveta zavoda z dne 21. avgusta 2007, prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Idrija. Za direktorja/direktorico centra je lahko izbran/izbrana kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še pogoje določene v 56., 57. in 58. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) in sicer: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva ali, – da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva ter opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva, – da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoje iz tretje alinee je lahko za direktorja/direktorico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice. Mandat direktorja/direktorice traja 5 let. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo kandidati/ke na naslov: Svet centra za socialno delo Idrija, Vojkova 2a. 5280 Idrija z oznako »Ne odpiraj – razpis za direktorja/ direktorico«, v roku 8 dni od dneva objave. O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa.

AAA Zlata odličnost