Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2007 z dne 31. 8. 2007

Kazalo

Ob-23487/07 , Stran 6146
Svet javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana«, Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, objavlja popravek javnega razpisa za sprejem študentov podiplomskega študija v Dom podiplomcev Ljubljana za študijsko leto 2007/2008, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 70/07, dne 3. 8. 2007: V l. poglavju razpisa (Prošnja za sprejem, rok za oddajo in priloge): – v drugem odstavku 3. točke l. poglavja se za besedo »postopku« doda: »(Ur. l. RS št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo in 105/06-ZUS-1)«; – črta se zadnji odstavek 3. točke l. poglavja razpisa – torej besedilo: »Navedena dokazila lahko študenti zaradi hitrejše obravnave vloge predložijo Komisiji za sprejem sami, najkasneje do petka, 12. 10. 2007.«. V ll. poglavju razpisa (Pogoji in merila za bivanje): – v drugem odstavku ll. poglavja se spremeni besedilo tako, da se ta odstavek glasi: »Pogoj iz prve alinee prejšnjega odstavka o nezaposlenosti ne velja za študente s statusom mladega raziskovalca in asistenta stažista.«. V drugem odstavku lll. poglavja (Obveščanje študentov) se spremenijo datumi: – besedilo »18. oktobra« se zamenja z besedilom »7. novembra«; – besedilo »26. oktobra« se zamenja z besedilom »12. novembra«.

AAA Zlata odličnost