Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 1040/07 Ob-20084/07 , Stran 5301
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1040/07, je stanovanje št. 6 (id. št. 2679- 632-6) v izmeri 55,00 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Glinška ulica 13, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 116/128, k.o. Gradišče predmestje II, s pripadajočo shrambo in s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih večstanovanjske stavbe, last Damirja Kervine do celote, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 75.000,00 EUR na dan vračila kredita.