Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 645/07 Ob-20083/07 , Stran 5301
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 645/07, je stanovanje v tretjem nadstropju desno, v skupni izmeri 131,00 m2, ki se nahaja v objektu na naslovu Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana, ki stoji na parceli št. 2183, k.o. Tabor, vpisani v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Ljubljani pri vl. št. 2333, last Slavka Vekoslava Šolarja in Renate Šolar, vsakega do 1, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 135.000,00 CHF s pp po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB na dan vračila kredita.