Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 626/07 Ob-20082/07 , Stran 5301
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 626/07, je stanovanje št. 24 v 5. nadstropju v izmeri 110,64 m2, s shrambo št. 24K v kleti, ki se nahaja v stavbi na naslovu Grablovičeva ulica 24, 1000 Ljubljana, ležeči na parcelah št. 57/14, 58/6, 58/8, 59/4, 67/8, 68/3 in 70/5, k.o. Šentpeter in garaža št. 81 v izmeri 13 m2, ki se nahaja v stavbi brez naslova na parcelah št. 70/5 in 72/24 k.o. Šentpeter, last Mitje Urbančiča in Mojce Urbančič, vsakega do 1, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 277.000,00 CHF s pp po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB na dan vračila kredita.