Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 1484/07 Ob-20080/07 , Stran 5301
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1484/07, DK 110/07, je bilo stanovanje v nizkem pritličju št. 1 v izmeri 41,92 m2, s pripadajočo kletno shrambo št. 2 v izmeri 5,27 m2, zunanjo teraso v izmeri 14,86 m2, atrijem v izmeri 19,53 m2 in nepokritim parkirnim mestom št. 7, ki se nahaja v večstanovanjskem objektu št. 46 na naslovu Stanežiče 127, Ljubljana, stoječem na parceli št. 44/4, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku št. 1526, k.o. Stanežiče, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih in napravah, last Matije Zakrajška do celote, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546 za zavarovanje denarne terjatve v višini 118.100,00 CHF s pp.