Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 1360/07 Ob-20079/07 , Stran 5300
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1360/07 z dne 19. 6. 2007, je bilo stanovanje št. 9, v skupni izmeri 62,62 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše Polanškova ulica 15, 1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 244/44, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 1291, k.o. Črnuče, last Stanke Jakovljević, Polanškova ulica 15, 1000 Ljubljana, EMŠO 1012964105016 do 2/3, Nataše Jakovljević, Polanškova ulica 15, 1000 Ljubljana, EMŠO 1004989505164, do 1/6 in Tatjane Jakovljević, Polanškova ulica 15, 1000 Ljubljana, EMŠO 0208985505357, do 1/6, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 3.0-938-36/3/92 z dne 16. 4. 1992, sklenjene z družbo Železniško gradbenim podjetjem Ljubljana ter sodne poravnave Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 3. 4. 2007, opr. št. P 3346/2005-I, zastavljena v korist upnice Volksbank - Ljudska banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 73.800,00 CHF, s pripadki.