Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 1209/07 Ob-20078/07 , Stran 5300
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1209/07 z dne 31. 5. 2007, je bila nevknjižena nepremičnina ident. št. 1772-2636-25 – stanovanje št. 16 v 5. etaži (3. nadstropju) v izmeri 62,82 m2 in ident. št. 1772-2636-26 – pomožni prostor v 1. etaži (kleti) v izmeri 3,56 m2, ki je posamezni del stavbe na naslovu Polje cesta VI-6, 1260 Ljubljana-Polje, stoječe na parc. št. 558/3, katastrska Občina Slape, last zastaviteljev Rozalije Gomboc in Jožeta Gomboca, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 158 z dne 19. 3. 1993 in aneksa z dne 28. 11. 1995, sklenjenih na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) s prodajalko Kolinska, prehrambena industrija, d.d., zastavljeno v korist upnice NLB InterFinanz AG, Beethovenstrasse 48, 8002 Zürich, Švica, enolična identifikacijska številka 1900528, zaradi zavarovanja posojilne denarne terjatve v višini CHF 300.000,00 s pp.

AAA Zlata odličnost