Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 449/07 Ob-20077/07 , Stran 5300
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 449/07, je bila nepremičnina id.št. 1739-678-063 in 1739-678-258 – stanovanje št. 216 v 2. nadstropju, v skupni izmeri 27,58 m2 in klet v izmeri 2,44 m2, ki se nahaja v večstanovanjskem bloku na naslovu Litostrojska 10, 1000 Ljubljana, stoječem na parceli št. 1937, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 1284, k.o. Zgornja Šiška, last Andreja Gregoriča, Pot do šole 4/a, Ljubljana, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 101.060,00 CHF s pp v evro protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vračila kredita.

AAA Zlata odličnost