Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 986/07 Ob-20076/07 , Stran 5300
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 986/07 z dne 3. 5. 2007, je bilo stanovanje št. 3 v izmeri 54,31 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Goričane 65, 1215 Medvode, stoječe na parc. št. 931, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 678, k.o. Preska, last Boštjana Breznika, Parmova ulica 44, 1000 Ljubljana, EMŠO 1611978500350 do 1 in Anice Dukarič, Zakl 21, 2286 Podlehnik, EMŠO 1207979505768 do 1, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 4. 2007, sklenjene z Vero Sever, zastavljena v korist upnice Volksbank - Ljudska banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.062,00 EUR, s pripadki.