Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 870/07 Ob-20074/07 , Stran 5300
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 870/07 z dne 17. 4. 2007, je bilo stanovanje št. 17 – dvosobno stanovanje v IV. nadstropju, v objektu št. 4, v izmeri 61,85 m2, shramba v izmeri 5,00 m2 in garažni boks št. 12 v izmeri 17,20 m2, v 1. kleti objekta št. 4, kar se vse nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Neubergerjeva 11, Ljubljana, stoječi na parc. št. 1761/13, k.o. Bežigrad, last Barbare Mršol, Neubergerjeva ulica 11, 1000 Ljubljana, EMŠO 1104957505213, na podlagi prodajne pogodbe št. BS 2/1-131/93 z dne 1. 12. 1993, sklenjene med družbo SCT Stanovanjski inženiring, d.o.o. Ljubljana, kot prodajalcem in Barbaro Mršol, kot kupovalko ter na podlagi pogodbe z dne 2. 4. 2007, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d., Ljubljana, SCT Stanovanjski inženiring, d.o.o., Ljubljana ter Barbaro Mršol, zastavljena v korist upnice Volksbank - Ljudska banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 163.090,00 CHF v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju ECB za CHF, s pripadki.

AAA Zlata odličnost