Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 53/07 Ob-20069/07 , Stran 5300
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka opr. št. SV 53/07 z dne 8. 1. 2007, je enosobno stanovanje št. 4, v skupni izmeri 38,19 m2, v pritličju stanovanjske hiše, ki stoji na parc. št. 878/1 k.o. Bežigrad, na naslovu Apihova ulica 20, Ljubljana, last zastavitelja Mitje Stritiha, na podlagi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino z dne 30. 11. 2006, sklenjene s prodajalko Jeleno Gašparič, Apihova ulica 20, Ljubljana, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična štev. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 67.070,00 CHF, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,80% letno, kar ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša 4,10% letno, z rokom vračila v 120 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade v plačilo dne 31. 1. 2017, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, ki so določeni v 19. točki pogodbe o dolgoročnem evro kreditu z valutno klavzulo.