Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 725/07 Ob-20067/07 , Stran 5300
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 725/07, DK 56/07 z dne 29. 6. 2007, je bilo stanovanje št. 32 v izmeri 49,04 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju oziroma 5. etaži večstanovanjske hiše na naslovu Ljubljanska cesta 90, 1230 Domžale, stoječe na parc. št. 3885/1, 3885/3, 3885/4 in 3885/5, vse k.o. Domžale in ki je označeno z ident. št. 1959-4323-32, s pripadajočim sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe, v skupni lasti zastaviteljev Krivošija Vasilja in Cvijete, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje terjatve v višini 106.400,00 CHF s pp.