Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 989/07 Ob-20066/07 , Stran 5299
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja opr. št. SV 989/07 z dne 3. 7. 2007, je enosobno stanovanje št. 21, s pripadajočo kletno shrambo, v skupni izmeri 39,00 m2, v pritličju stanovanjske stavbe z ident. št. 251.ES, z naslovom Gradnikova ulica 3, Kranj, ki stoji na parc. št. 884/8, k.o. Kranj, last zastavitelja Branka Georgieva, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 6. 2007, s prodajalcem Agom Špacapanom, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 85.000,00 CHF v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne banke za CHF na dan črpanja kredita, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,75% letno, z rokom vračila v 360 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade v plačilo dne 31. 7. 2037, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, ki so določeni v 19. točki pogodbe o dolgoročnem evro kreditu z valutno klavzulo.