Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 192/07 Ob-20065/07 , Stran 5299
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz Maribora, opr. št. SV 192/07 z dne 3. 7. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 8 v I. nadstropju v skupni izmeri 48,76 m2, na naslovu Pivkova ulica 7 v Mariboru, stoječe na parc. št. 780/2 k.o. Tabor, pridobljena na podlagi darilne pogodbe z dne 5. 6. 2007, ki jo je Višnić Karmen, stanujoča na naslovu Engelsova ulica 50, 2000 Maribor, sklenila z darovalko Ljudmilo Marolt, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini v višini 34.000,00 EUR s pripadki, z letno obrestno mero v višini 6,75%, s trenutno skupno letno efektivno obrestno mero v višini 7,54% in 5% letnimi zamudnimi obrestmi, z možnostjo določitve predčasne zapadlosti kredita oziroma enostranskega razdora pogodbe s strani kreditodajalke v primerih posebej opredeljenih v pogodbi za obročni kredit (enkratni kredit), z zapadlostjo prvega obroka kredita na dan 20. 8. 2007 in zapadlostjo zadnjega obroka kredita na dan 20. 2. 2023.

AAA Zlata odličnost