Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 1734/2007 Ob-19979/07 , Stran 5299
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1734/2007 z dne 29. 6. 2007, je bilo enosobno stanovanje št. 148 v izmeri 38,90 m2, v XII. nadstropju objekta na naslovu Jakčeva ul. 8, Ljubljana, stoječega na parc. št. 746 k.o. Štepanja vas, kateremu pripada tudi enako oštevilčena shramba v kleti objekta, v solasti zastaviteljev Matjaža Ivačiča, Ulica Pohorskega bataljona 6, Radenci, EMŠO 0305971500013 in Katarine Kotnik Ivačič, Bizoviška cesta 17B, Ljubljana, EMŠO 1404972505320, vsakega do 1/2, na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 31. 8. 1999, sklenjene s prodajalcema Dragico Kramar in Iztokom Kramarjem, oba Župančičeva 7, Kranj, zastavljeno v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., 2000 Maribor, Vita Kraigherja 4, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini znesku 234.000,00 CHF s pripadki.