Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 594/07 Ob-19976/07 , Stran 5299
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 594/07 z dne 29. 2. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 19 s pripadajočo kletjo v skupni izmeri 48,77 m2, v 4. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Rožičeva ulica 7 v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1558, k.o. Zelena jama, na podlagi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino z dne 20. 6. 2007 in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 27. 6. 2007, last Mateje Avsec iz Novega mesta, Ulica Marjana Kozine 32, zastavljena v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št. 2211254, za zavarovanje denarne terjatve v višini 96.000,00 EUR s pp.