Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 437/07 Ob-19975/07 , Stran 5299
Na podlagi notarskega zapisa notarja Uroša Kosa, opr. št. SV 437/07 z dne 21. 6. 2007, je bilo enosobno stanovanje št. 2, v izmeri 25,62 m2, v pritličju stanovanjske hiše (št. stavbe 2899), na naslovu Vodnikova cesta 64, 1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 651/2, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 1483, k.o. Zgornja Šiška, last kreditojemalcev Vinke Radjenović in Milana Rađenovića, na podlagi prodajne pogodbe z dne 1. 6. 2007 sklenjene z Dragico Lakić kot prodajalko in Vinko Radjenović ter Milanom Rađenovićem kot kupcema, zastavljeno v korist upnice Volksbank - Ljudska banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 101.800,00 CHF, s pripadki.