Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 614/07 Ob-19755/07 , Stran 5299
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 614/07 z dne 20. 6. 2007, je bilo stanovanje št. 14 v 4. nadstropju, v izmeri 46,30 m2, z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe 1725-218-115, ki se nahaja v stavbi na naslovu Slovenska cesta 55/A, Slovenska cesta 55/B in Slovenska cesta 55/C v Ljubljani, stoječi na parc. št. 2435/1, parc. št. 2435/2 in parc. št. 2435/3 k.o. Ajdovščina, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last Luke Pengova, Slovenska cesta 55/A, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11. 1991 in zemljiškoknjižnega dovolila, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000,00 EUR s pp.