Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 1692/2007 Ob-19751/07 , Stran 5298
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1692/2007 z dne 27. 6. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje št. 3, v I. nadstropju v skupni izmeri 60,83 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Borštnikova 114, Maribor, ki stoji na parc. št. 1375/7, k.o. Spodnje Radvanje v lasti dolžnika in zastavitelja Tristana Škera, Ravne 9, Sv. Anton, EMŠO 1001971500476, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 6. 2007, sklenjene s Dodoma d.o.o., Partizanska cesta 13a, Maribor, matična št. 5943817, zastavljena v korist upnice BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje denarne terjatve v višini 163.350,00 CHF v EUR po prodajnem podjetniškem tečaju Abanke Vipa d.d. za CHF.