Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 717/07 Ob-19750/07 , Stran 5298
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 717/07, DK 55/07 z dne 27. 6. 2007, je bilo stanovanje št. 15, ki se nahaja v četrtem nadstropju (šesti etaži), s pripadajočim kletnim prostorom št. 15, ki se nahaja v kleti (prva etaža) večstanovanjske hiše na naslovu Ljubljanska cesta 72, Domžale, v skupni izmeri 63,57 m2, pri čemer je navedeno stanovanje z odločbo Območne geodetske uprave Ljubljana št. 90332-00017/2005 z dne 28. 4. 2005, pridobilo identifikacijsko številko 1959-5573-15, last zastaviteljev Zemljič Blanke in Fridl Tomaža, vsakega do 1, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje terjatve v višini 205.000 CHF s pp.