Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 686/07 Ob-19749/07 , Stran 5298
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 686/07, DK 53/07 z dne 21. 6. 2007, je bilo enosobno stanovanje št. 9, v izmeri 35,30 m2, na podstrešju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica 7. avgusta 11, 1233 Dob, ki leži na parc. št. 50/3 k.o. Dob, s pripadajočo kletjo in sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe, last zastaviteljice Mihaele Pernjek, do celote, zastavljeno v korist SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka 5026237, za zavarovanje terjatve v višini 53.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost