Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 453/07 Ob-19748/07 , Stran 5298
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 22. 6. 2007, opr. št. SV-453/07, je bilo stanovanje št. 1 v 1. etaži, v večstanovanjski hiši z naslovom Kozje št. 142, v izmeri 50,83 m2, ki se nahaja v večstanovanjski hiši z identifikacijsko številko 1242-29 k.o. Kozje, stoječe na parc. št. 1218/17, stanovanjska stavba v izmeri 195 m2, vpisane v z.k. vložek št. 584 k.o. Kozje, pri Okrajnem sodišču Šmarje pri Jelšah, last Šukurma Petre in Šukurma Radeta, Glavarjeva cesta 63, 1218 Komenda, vsakega do 1 celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene 25. 5. 2007 s Strnad Marjano, v zvezi s kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št. 36101-156/93-4/2 z dne 21. 10. 1993, kupoprodajno pogodbo z dne 24. 4. 2007, Odločbo OGU Celje, Izpostava Šmarje pri Jelšah, številka 90312-716/1988-11 z dne 2. 7. 2002, Odločbo OGU Celje, Izpostava Šmarje pri Jelšah, številka 90312-72/2006-2 z dne 30. 3. 2006, Obvestilom OGU Celje, Izpostava Šmarje pri Jelšah, z dne 8. 5. 2006, številka 90312-72/2006-3, potrdilom o veljavni hišni številki in naslovu z dne 8. 6. 2007, opr. št. 90212-101/2007–2 in izpiskom iz poročne matične knjige št. 154/2000 z dne 29. 4. 2000, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, 1000 Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost