Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 444/07 Ob-19747/07 , Stran 5298
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 20. 6. 2007, opr. št. SV-444/07, je bilo 70,24 m2 veliko stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske stavbe Rimska cesta 29, Šmarje pri Jelšah (prej Šmarje pri Jelšah 29), stoječe na parc. št. 156.S k.o. Šmarje pri Jelšah, last Gratis pekarna, trgovina in gradbeništvo, d.o.o. Šmarje, Cerovec pri Šmarju 3/a, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 1. 6. 2007, sklenjene med Ivanko Tatjano Pečnak kot prodajalko in zastaviteljem kot kupcem, v zvezi s pogodbo o prodaji stanovanja z dne 29. 7. 1994, sklenjeno med Občino Šmarje pri Jelšah kot prodajalko in Tatjano Pečnak kot kupovalko in aneksom k tej pogodbi z dne 13. 12. 2006, potrdilom Atrij z.o.o. z dne 25. 10. 2006 in potrdilom Občine Šmarje pri Jelšah z dne 7. 6. 2007, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična številka 1319175, za zavarovanje dveh denarnih terjatev do Gratis pekarna, trgovina in gradbeništvo, d.o.o. Šmarje, Cerovec pri Šmarju 3/a, 3240 Šmarje pri Jelšah, Cerovec pri Šmarju 3/a, matična št. 5829488, v višini 66.000,00 CHF in v višini 24.750,00 CHF s pripadki.