Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 457/07 Ob-19746/07 , Stran 5298
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 457/07 z dne 26. 6. 2007, je stanovanje št. 13, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 12, stoječe na parc. št. 197/5 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 53,50 m2, last zastaviteljev Marka Hančiča, Finžgarjeva ulica 4a, Lesce in Tanje Hančič, Cankarjeva ulica 50, Radovljica, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 13. 6. 2007, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 139.100,00 CHF s pripadki.