Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 435/07 Ob-19745/07 , Stran 5298
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 435/07 z dne 27. 6. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 39, ki se nahaja v devetem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 2A, stoječe na parc. št. 290/2 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 53,18 m2, last zastavitelja Roberta Bajza, na podlagi prodajne pogodbe dne 12. 6. 2007, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR s pripadki.