Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 412/07 Ob-19744/07 , Stran 5298
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 412/07 z dne 29. 6. 2007, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 5, v izmeri 30,22 m2, v prvem nadstropju, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Gradišče 13B, Vrhnika, stoječi na parc. št. 1943/10, k.o. Vrhnika, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki, v vl. št. 2917, k.o. Vrhnika, ki je last zastavitelja Car Vinka, Polje, Cesta VI/18, 1260 Ljubljana-Polje, zastavljena v korist kreditodajalke SKB banke d.d. Ljubljana, Ljubljana, Ajdovščina 04, mat. št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR, s pripadki.