Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 977/07 Ob-19743/07 , Stran 5297
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 977/07 z dne 28. 6. 2007, je stanovanje št. 4, v skupni izmeri 54,13 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Kovorska cesta 13, 4290 Tržič, ki stoji na parc. št. 225/2, k.o. Bistrica, last zastaviteljice Urške Arh, Kovorska cesta 13, Tržič, na temelju darilne pogodbe z dne 11. 1. 2005, sklenjene z darovalko Ivano Rupar, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR, z letno obrestno mero, ki znaša 6-mesečni Euribor + 1,40 odstotnih točk letno, z zapadlostjo glavnice terjatve v 240 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade dne 30. 6. 2027.