Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 804/07 Ob-19741/07 , Stran 5297
Na podlagi neposredno izvršljivega Notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 804/07 z dne 28. 6. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje številka 25, v IV. nadstropju s pripadajočo kletno shrambo, v skupni izmeri 66,12 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi z naslovom Goriška ulica 8, 2000 Maribor, stoječi na parceli številka 177, vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 1305, katastrska občina Spodnje Radvanje, last dolžnika – zastavitelja Saša Žigona, rojenega 23. 1. 1967, stanujočega Greenwiška cesta 12, 2000 Maribor, enotna matična številka občana 2301967500078, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 6. 2007, sklenjene med njim kot kupcem ter med Jano Zadravec kot prodajalko; zastavljena v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve dolžnika - zastavitelja Saša Žigona v višini 99.630,00 CHF s pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 31. 8. 2031 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost