Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 183/07 Ob-19738/07 , Stran 5297
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 183/07 z dne 21. 6. 2007, zastavitelj Energocommerc E.C. podjetje za komercialne, finančne in energetske storitve d.o.o., Ljubljana, matična številka 1304577, s sedežem Roška cesta 2A, 1000 Ljubljana, izrecno in nepogojno dovoljuje pri: – štirisobnem stanovanju št. 3, v I. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Rozmanova 13, 6250 Ilirska Bistrica, v izmeri 151,46 m2, od tega je 12 m2 kleti, ki leži na parc. št. 1867, vpisane na vl. št. 420, k.o. Ilirska Bistrica in – trisobnem stanovanju št. 6, v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Rozmanova 13, 6250 Ilirska Bistrica, v izmeri 183,23 m2, od tega je 67,08 m2 kleti, ki leži na parc. št. 1867, vpisane na vl. št. 420, k.o. Ilirska Bistrica, ustanovitev hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti, za zavarovanje denarne terjatve v višini 300.000,00 EUR, (čista vrednost kredita znaša 298.703,00 EUR) z dobo vračanja: obročni št. O/A: 118 z možnostjo delnih predčasnih vračil, 1. obrok v višini 2.542,40 EUR zapade v plačilo 2. 7. 2007, naslednjih 116 obrokov zapade vsakega 1. v mesecu v višini 2.542,40 EUR in zadnji obrok v višini 2.539.20 EUR z rokom zapadlosti terjatve 1. 4. 2017. Obrestna mera je 6-mesečni Euribor + 1,50%, ki je spremenljiva, predvidena efektivna obrestna mera (EOM) znaša 6,01%, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse podrobneje določeno v kreditni pogodbi številka 685/07-410 in sporazumu o zavarovanju denarne terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu notarke Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 21. 6. 2007, opr. št. SV 183/07, v korist upnice Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove kreditne banke Maribor d.d., (skrajšana firma: PB Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d.), 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, matična številka 5620112.