Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 534/07 Ob-19737/07 , Stran 5297
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr. št. SV-534/07 z dne 21. 6. 2007, je bilo stanovanje št. 9, v mansardi stanovanjskega objekta na Zgornji Polskavi, Ingoličeva ulica 10, v izmeri 68,12 m2, s pripadajočim kletnim prostorom - shrambo, stoječem na parc. št. 28/1,2, vl. št. 149 k.o. zgornja Polskava, last Horvat Davorja in Horvat Sandre, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 4. 1999, zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Horvat Davorja v znesku 31.500,00 EUR, s pripadki in do dolžnice Horvat Sandre v višini 31.500,00 EUR s pripadki

AAA Zlata odličnost