Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 379/2007 Ob-19736/07 , Stran 5297
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosuplja, Taborska c. 4, opr. št. SV 379/2007 z dne 14. 6. 2007, je bilo stanovanje, št 4, v izmeri 24,97 m2, v I. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Šentvid pri Stični 42, Šentvid pri Stični, ki stoji na parc. št. 46/1 in parc. št. 46/2, pripisani vl. št. 85, k.o. Šentvid, last zastaviteljice Anžlovar Jožefe, Veliki Gaber 112, 8213 Veliki Gaber, zastavljeno v korist upnice BKS Bank AG Bančna podružnica, Komenskega 12, 1102 Ljubljana, matična št. 2013649, za zavarovanje denarne terjatve v višini 21.000,00 EUR, s pripadki.