Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 370/2007 Ob-19735/07 , Stran 5297
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja, iz Grosuplja, Taborska c. 4, opr. št. SV 370/2007 z dne 8. 6. 2007, je bilo stanovanje, št. 7, v izmeri 29,15 m2, na naslovu Šentvid pri Stični 42 in stanovanje št. 8, v izmeri 24,79 m2, na naslovu Šentvid pri Stični 42, v stanovanjski stavbi, ki stoji na parc. št. 46/1 in parc. št. 46/2, pripisani vl. št. 85, k.o. Šentvid, last zastaviteljice Perpar Olge, Škoflje 2, p. 1296 Šentvid pri Stični, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.120,00 CHF, s pripadki.

AAA Zlata odličnost