Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 345/07 Ob-19734/07 , Stran 5297
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-345/07 z dne 29. 6. 2007, je bilo stanovanje v stanovanjski stavbi z oznako nepremičnine 3303, št. stanovanja 1 v pritličju, v objektu Ul. 1. maja 18, v Postojni, v izmeri 38,55 m2, last zastaviteljev po imenu: Xhevdet Hoxha in Alma Kehonjić, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR, obrestna mera trimesečni Euribor + 2,0% letno, z datumom zapadlosti terjatve 31. 7. 2027.