Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 318/07 Ob-19733/07 , Stran 5296
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-318/07 z dne 20. 6. 2007, je bilo stanovanje št. 1 v prvem nadstropju na naslovu Ljubljanska 11, 6230 Postojna, v zgradbi na parc. št. 2605/10, k.o. Postojna, v izmeri 79,97 m2, zastavljeno na drugem mestu, v zavarovanje terjatve v višini glavnice 84.062,00 CHF, z odplačilom v 120 mesecih, v mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo prvi dan v mesecu, od katerih prva zapade v plačilo 1. 9. 2007, zadnja pa 1. 8. 2017, kar je končni datum zapadlosti terjatve, z obrestno mero v višini 6 mesečni CHF Libor + 1,60% letno, v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, mat. št. 1319175.