Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 35/07 Ob-19726/07 , Stran 5296
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 35/07 z dne 21. 6. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 28, v III. nadstropju, v skupni izmeri 54,20 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi Nazorjeva 4 Kranj, stoječi na parc. št. 913/11, k.o. Kranj, last Brede Snedec iz Šenčurja, Kranjska cesta 2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 6. 2007, sklenjene s prodajalcem Gregorjem Jancem, Drulovka 55, Kranj, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, MŠ 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 123.502,50 CHF, v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju ECB s pp.