Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 420/07 Ob-19720/07 , Stran 5296
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz Domžal, opr. št. SV 420/07 z dne 21. 6. 2007, je bila nepremičnina, in sicer dvosobno stanovanje številka 27 v skupni izmeri 61,90 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Domžale, Miklošičeva ulica 1c, ki stoji na parcelni številki 4022/3, katera je pripisana k vložku št. 2546 k.o. Domžale, katerega lastnik je na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6. 2007, zastavitelj Anže Durjava, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, MŠ 2211254, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 50.568,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost