Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 566/2007 Ob-19719/07 , Stran 5296
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opravilna številka SV 566/2007 z dne 27. 6. 2007, je poslovni prostor v pritličju v izmeri 179,33 m2, poslovnem prostoru v I. nad. v izmeri 138,62 m2 ter kletnem prostoru v kleti v izmeri 93,50 m2, vpisane v podvložku številka 750/1 k.o. Maribor Grad, last Veritas B.H. d.o.o., na temelju prodajne pogodbe z dne 30. 6. 2006, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 14. 7. 2006 ter aneksom z dne 15. 6. 2007, zastavljeno v korist Bawag banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 800.000,00 EUR s pripadki.