Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

SV 527/2007 Ob-19718/07 , Stran 5296
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opravilna številka SV 527/2007 z dne 21. 6. 2007, je stanovanje št. 17/IV v izmeri 47,17 m2, s pripadajočo kletjo v izmeri 3,73 m2, pripisano vl. št. 1317 k.o. Sp. Radvanje, stoječe na parc. št. 1621/001, last Lešer Romana, Maribor, Kamniška ulica 30, na temelju prodajne pogodbe z dne 11. 6. 2007, zastavljeno v korist Probanke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 42.000,00 EUR s pp.