Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Ob-19698/07 , Stran 5279
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC, 2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC, ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v skladu z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi državi članici kot ima svoj sedež, objavlja Pioneer Investments Austria GmbH Pioneer Funds Austria – America Stock, vzajemni sklad po 20. členu InvFG sledeče obvestilo: Prospekt in izvleček prospekta (sestavljen v skladu s 6. členom Zakona o invest. skladih – InvFG, veljavna izdaja) za trženje enot premoženja zgoraj navedenega sklada, je bil spremenjen v naslednjih točkah: Krovni list II. del: Točka 19 IV. del (Izvleček prospekta): Točke 1.2., 5.1 in 5.4. Priloga Aktualizirani prospekt in izvleček prospekta, v katerem so upoštevane zgornje spremembe, je v skladu z 18. členom InvFG (v veljavni izdaji) na voljo na sedežu izdajatelja, Pioneer Investments Austria GmbH, Lassallestraße 1, 1020 Wien, ter pri banki Bank Austria Creditanstalt AG (skrbniška banka), Vordere Zollamtstraße 13, 1030 Wien, ter je vsem zainteresiranim na voljo brezplačno. Vlagateljem v Republiki Sloveniji bodo prevedene različice spremenjenih prospektov na razpolago pri vpisnih mestih v skladu z dodatki k prospektom. Vlagateljem se pred sklenitvijo pogodbe brezplačno ponudi aktualizirani izvleček prospekta. Vlagateljem se pred sklenitvijo pogodbe brezplačno ponudi aktualizirani izvleček prospekta. Za vlagatelje v Republiki Sloveniji bodo objave potekale v elektronski obliki na internetni strani Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana (http://www.ba-ca.si/).