Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Št. 111-1/2007 Ob-20090/07 , Stran 5274
Ministrstvo za pravosodje ponovno razpisuje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št. 64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US): – tri mesta kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Razpisni pogoji: – univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča, – visok moralni ugled, nepristranskost in neoporečnost, – strokovna uveljavljenost na področju človekovih pravic, – aktivno znanje jezika ali vsaj enega od jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot uradni jezik: angleški ali francoski, Mandat sodnika traja 6 let, z možnostjo ponovne izvolitve. Državni zbor bo izvolil tri kandidate, obvezno upoštevajoč zastopanost obeh spolov, izmed katerih bo parlamentarna skupščina Sveta Evrope imenovala enega sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice. Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti priložen tudi opis strokovne dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu. V izbirnem postopku bodo upoštevane tudi prijave kandidatov na razpis objavljen v Uradnem listu RS št. 5 z dne 19. 1. 2007, Uradnem listu RS, št. 16 z dne 23. 2. 2007, Uradnem listu RS, št. 23 z dne 16. 3. 2007, Uradnem listu RS, št. 36 z dne 20. 4. 2007, Uradnem listu RS, št. 45 z dne 25. 5. 2007 in Uradnem listu RS, št. 53 z dne 15. 6. 2007.