Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Št. 9-2007 Ob-19760/07 , Stran 5272
Svet zavoda Osnovne šole Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi razpisuje delovno mesto ravnatelja/-ice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo in 129/06). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Predvideni začetek dela je 10. 11. 2007. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi, s pripisom Za razpis ravnatelja. Prijavljene kandidate/-ke bomo o izboru pisno obvestili v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost