Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Ob-19758/07 , Stran 5271
Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, na podlagi 44.b in 44.c člena statuta po sklepu Sveta zavoda z dne 21. 6. 2007 razpisuje prosto delovno mesto strokovnega vodje zavoda (m/ž). Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – da ima končano VII. ali VI. stopnjo strokovne izobrazbe, v skladu z 69. členom in 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04), – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit za dela na področju socialnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04), – željena so dodatna znanja s področja gerontologije in psihogeriatrije. Izbranega kandidata bo izbral in imenoval Svet zavoda po predhodnem mnenju Strokovnega sveta zavoda. Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom/ko sklenili za določen čas, s polovičnim delovnim časom – nadomeščanje delavke med porodniškim dopustom. Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo biti poslane po pošti ali oddane v tajništvu zavoda, najpozneje v 8 dneh po objavljenem razpisu, v zaprti ovojnici na naslov: Svet Doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, Arkova ulica 4, 5280 Idrija, z navedbo »Prijava na razpis«. Prijavljeni/e kandidati/ke bodo obveščeni/e v roku 8 dni po izbiri.