Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

Št. 110-5/2007 Ob-19569/07 , Stran 5266
Na podlagi 58. člena in 1. odstavka 109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06-UPB 2), Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja javni natečaj za zaposlitev pripravnika/ce za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Kandidati/ke, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri; – aktivno znanje uradnega jezika; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi storitve naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prijava mora vsebovati: 1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena oziroma fotokopija diplome. 2. Izjava kandidata/ke: – da je državljan/ka Republike Slovenije; – da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen/a na nepogojno zaporno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 3. Izjavo kandidata/ke, da se za namen tega natečaja dovoljuje Občini Sv. Jurij v Slov. goricah pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. 4. Kratek življenjepis (poleg formalne izobrazbe naj kandidat/ka navede tudi druge veščine in znanja, ki jih ima). Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Kandidat/ka se bo usposabljal za samostojno opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu svetovalec. Izbrani kandidat bo delo opravljal delo v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Formalno nepopolne vloge se v skladu s 24. čl. Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05, 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj-pripravnik« na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski dol, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijava šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od poteka roka za prijavo na natečaj. Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Samo Kristl, tel: 02/729-52-52 ali 041-327-011.